ДЕЖУРСТВА

0
смена дежурстава је остварено у периоду од 15.2.2016. до 7.10.2019.

Хиландарско лекарско друштво у склaду са својим основним циљевима организује непрестана дежурства лекара у Светој царској српској лаври Хиландару. С обзиром на то да у манастиру дневно борави и преко 100 људи, стално присуство и доступност лекара је од изузетне важности за живот у манастиру.

Опис дежурства: Смене трају, по правилу, 7 дана. Лекари се смењују, по један, од среде до среде и од суботе до суботе (могућа су мања одступања). У Хиландару постоји интернистичка и хируршка амбуланта, стоматолошка и офталмолошка ординација. Рад лекара је детаљно прописан „Кодексом Хиландарског лекарског друштва“ и пропратним документима који представљају етичку, стручну и практичну основу делатности Друштва у Хиландару. Амбуланта је опремљена свом основном опремом, материјалима и лековима који омогућавају пружање основне и хитне здравствене помоћи.

Превоз: Превоз је организован у сарадњи са путном агенцијом Terra Travel по принципу „од врата до врата“. Поласци за Уранополис (луке на Халкидикију из које се наставља бродом до Свете Горе и Хиландара) су око 21.00 из Београда. Могуће је да се договори и преузимање путника уз трасу аутопута за лекаре који нису из Београда. Повратак из Уранополиса је око 15.00. Најкасније 3 дана пре пута, лекаре који су се пријавили за дежурство и добили потврду да су уврштени у распоред, контактира секретаријат Друштва како би их додатно информисао о свим неопходним детаљима.

Трошкови: Све трошкове пута и боравка у манастиру сноси Друштво.

Начин пријаве: Лекари се пријављују попуњавањем електронске форме на страници: „Пријаве за дежурство у Хиландару„. Пријаву је могуће послати и е-поштом на адресу [email protected], где је потребно поруку насловити: Пријава за дежурство. У поруци треба навести следеће: Име и презиме, годину рођења, титулу, специјалност, установу, телефон, адресу е-поште и жељени период дежурства (један или више периода не краћих од 7 дана). Све пријаве се обрађују и помоћству се уврштавју у годишњи распоред. Секретаријат Друштва настоји да све лекаре благовремено обавести о исходу њихове пријаве. Молимо све пријављене да без устручавања контактирају секретаријат за сва питања, додатна објашњења или информације.

Сарадња са установама: Друштво моли све руководиоце здравствених установа да, у складу са могућностима, одобре запосленим лекарима плаћено одсуство током боравка у Хиландару.

Остали боравци лекара у Хиландару: Осим редовних дежурстава, Друштво организује и систематске прегледе, као и боравке лекара специјалиста, посебно стоматолога и офталмолога. Стоматолошке екипе посећују најмање једном месечно манастир и обављају све потребне прегледе и интервенције. Лекари специјалисти, нарочито стоматолози, могу да се обрате секретаријату уколико желе да се активно укључе и помогну рад у манастиру.