О ДРУШТВУ

Хиландарско лекарско друштво је струковно удружење чији је циљ обезбеђивање здравствене заштите свештеног монашког братства Свете царске српске лавре Хиландара на Светој Гори Атонској. Основано је у складу са одлуком Свештеног сабора манастира Хиландара и благословом игумана а на иницијативу српских лекара и њихових сарадника који већ дуг низ година добровољно пружају здравствену помоћ хиландарском братству. Друштво је добило и благослов Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја и надлежних министарства Владе Републике Србије, пре свега Министарства здравља.

Оснивање Друштва је у великој мери подстакла и одлука Скупштине Града Београда из 2013. да градске здравствене институције пружају здравствену заштиту хиландарским монасима. Одлуку је потписао тадашњи председник Скупштине Александар Антић.

Трудом здравствених радника и донатора, током последњих година опремљене су стоматолошка, интернистичка, хируршка и офталмолошка амбуланта. Будући да у Хиландару свакодневно борави велики број људи (у просеку око стотину), а сам манастир се налази на веома изолованом месту, потреба за сталним присуством лекара, одговарајуће опремљеном амбулантом и основном апотеком је од веома велике важности.

Приоритет рада Друштва у првих годину дана рада јесте обезбеђивање непрестаног присуства лекара током целе године у манастиру, као и унапређење манастирских амбуланти, опреме и набавка потребног медицинског материјала. Биће настављена и већ започета обука братства у пружању прве помоћи.

Хиландар – Прва српска болница

Hilandarsko Lekarsko Drustvo - Hilandarski tipik

Медицина у Хиландару има веома дубоке корене. Манастир представља прву српску болницу која је установљена од стране Светог Саве који у свом „Хиландарском типику“ пише 1200. године следеће:

Глава 40: О БОЛНИЦИ И О БОЛНИЧАРИМА

„Рекох напред нешто мало о болесној браћи нашој. Све је остављено игумановој вољи што се тиче бриге о њима. Јер треба и о њима више казати. Заповедамо да се за болне изабере ћелија која има облик болнице, и да се поставе постеље болнима за лежање и одмор, и да им се ђе болничар да их двори у свему. Ако ли мојим гресима многи падну у болест, нека им се даду и два болничара, велика арула, то јест огњиште од меди сковано и преносиво, на коме ће се топити укроп за болне и друго што им је на утеху, по могућству, за јело и пиће и друге потребе. А игуман свагда, не ретко, нека долази у болницу и нека од свег срца посећује братију и нека доноси свакоме потребно. А братија наша болесна, нека се, уздајући се у ово, не распусте тражећи нешто сувишно и што никада нису ни чули, ни видели ни окусили, већ нека се уздрже и буду скромни, задовољни само са оним чему је време и што је могуће манастиру донети, то да им се донесе. Ако им и служите заповести ради коју смо заповедили, ипак не дозвољавамо да извољевају. Мислимо да живе смерно, као што приличи монасима, да и они приме награду за трпљење, а то је уздржавање од похота и туга од болова, да им заступник буде од Бога ради насладе. Нека вам буде!“

У Хиландарском архиву рукописне књиге се такође чува још један значајан споменик српске медицине – „Хиландарски медицински кодекс“ из средине 16 века који сведочи о постојању научне европске медицине и веома учених лекара код Срба. Овај изванредни зборник је и од велике важности за европску медицину јер је једини познати пример овако велике збирке медицинских списа салернско-монпељске школе који је написан на народном језику а не на латинском.

Кодекс Хиландарског лекарског друштва

„Заповедамо да се за болне изабере ћелија која има облик болнице, и да се поставе постеље болнима за лежање и одмор, и да им се нађе болничар да их двори у свему. Ако ли мојим гресима многи падну у болест, нека им се даду и два болничара, велика арула, то јест огњиште од меди сковано и преносиво, на коме ће се топити укроп за болне и друго што им је на утеху, по могућству, за јело и друге потребе…“ Свети Сава Српски, из Хиландарског типика, 1200. године

Хиландарско лекарско друштво је добровољно и добротворно удружење српских лекара и њихових сарадника чији је основни циљ да пружа здравствену заштиту у Светом манастиру Хиландару, како свештеном братству, тако и свима који бораве у њему.

Кодекс Хиландарског лекарског друштва је образац са којим чланови Друштва треба да саобразе свој рад и целокупно деловање, како би у највећој могућој мери допринели очувању светосавског хришћанског наслеђа, похрањеног у Светом предању и духовним институцијама српског народа, а пре свега у Српској православној Цркви и Светој царској српској лаври Хиландару на Светој Гори Атонској.

Древна хиландарска болница и Хиландарски медицински кодекс као темељи српске медицине, представљају путоказ и подстицај члановима Друштва да се усавршавају у свакој врлини и знању, да литургијски узрастају, како би увек били способни и спремни да пруже стручну лекарску помоћ братству Свете царске српске лавре Хиландара, руководећи се аскетским и евхаристијским Предањем Цркве, поштујући Хипократову заклетву у целости и користећи сва достигнућа савремене медицине.

Обавеза чланова Друштва је да у свом животу, поступцима, ставовима у јавности, у односу према сарадницима и, пре свега према пацијентима, својим радом сведоче љубав Христову и следују лекарима – светитељима, бесребреницима, указујући помоћ и утеху болесницима и невољницима увек када је то потребно.

Хришћанска пожртвованост и служење монашкој заједници је основа стручног рада Друштва, које се првенствено спроводи у Светој царској српској лаври Хиландару, у предвиђеним опремљеним просторијама – амбуланти, ординацијама, али и на целокупном манстирском поседу.

Током свог боравка и рада у Светој хиландарској обитељи, чланови Друштва треба да се ставе у службу манастирске управе и служе за пример у смерности и ненаметљивости, сведочећи изврсност и добро усмерење лекарског позива.

Кодекс обавезује чланове да се увек и свуда старају да делују на корист Свештене обитељи хиландарске и самог Друштва, својим стручним радом, у научним и струковним удружењима у земљи и свету, као и у сусретима са појединцима, предузећима и институцијама који могу да пруже подршку, препознајући духовни, историјски и културни значај Свете царске српске лавре Хиландара.

Сви чланови Друштва својим радом једнако доприносе остварењу његове мисије, без обзира на којој служби се тренутно налазе. Сви су позвани да дају пун допринос, уз обавезу да поштују поредак и протоколе који су донешени са благословом игумана  Свете царске  српске лавре Хиландара и одлукама Свештеног сабора стараца. Као заједничко дело лекара посвећених очувању највиших духовних и цивилизацијских тековина српског народа, Хиландарско лекарско друштво мора у сваком тренутку и на сваком месту, бити узорна и делатна заједница посвећених и пожртвованих људи који се међусобно уважавају и помажу.

Циљеви Друштва су:

 • Подршка и учешће Друштва у организовању и спровођењу основне здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Помоћ у стварању материјалних, техничких и организационих услова за спровођење континуиране здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Допринос у дефинисању и унапређењу организације простора, опреме, лекова и медицинских кадрова потребних за остваривање здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Едукација монаха и лица која бораве у Светом манастиру Хиландару о значају и пракси здравствене заштите и превентиве;
 • Подршка истраживању и континуираном образовању, нарочито здравствених радника, студената и ученика, о значају и доприносу Светог манастира Хиландара српској духовности и култури, о његовом наслеђу, а посебно о улози у успостављању и развоју српске медицине;
 • Допринос очувању духовног и културног наслеђа и Обнови Светог манастира Хиландара и свеукупна подршка његовом савременом животу и мисији;
 • Промовисање и едукација здравог стила и начина живота и подршка истраживању и верификовању таквих модела заснованих на вредностима и пракси хришћанске културе;
 • Aфирмација биоетичких принципа и медицинске доктрине утемељених на хришћанској култури у условима актуелних достигнућа медицинске науке и праксе;
 • Сарадња са научним и образовним институцијама, факултетима и високим школама медицинске струке из земље и иностранства;
 • Сарадња са здравственим установама и свим облицима медицинске праксе у земљи и иностранству;
 • Сарадња са струковним и професионалним удружењима здравствених радника и сарадника;
 • Прикупљање и обрада релевантне научне и стручне литературе, селекција и публиковање одговарајуће литературе;
 • Организовање научних и стручних скупова, саветовања, семинара и других облика стручног образовања, едукације и усавршавања;
 • Покретање и подршка научних и истраживачких пројеката, активности и експедиција у вези са циљевима Друштва;

Покретање одговарајућих каритативних, хуманитарних и милосрдних активности и пројеката у циљу помоћи угроженим, немоћним и болесним људима у име и са благословом Светог манастира Хиландара.

Скупштина Друштва

Извод из статута друштва:

Члан 17.

Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Скупштина Друштва заседа једном годишње.
Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 18.

Седницу Скупштине сазива Председник Друштва.

Ванредну седницу дужан је да сазове Председник Друштва, на захтев најмање једне трећине чланова Друштва.

Радом Скупштине руководи Председник Друштва.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва  неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Скупштина о свим питањима по правилу одлучује јавно.

Скупштина може одлучити да гласање о било ком питању из њене надлежности буде тајно.

Члан 19.

Скупштина расправља и одлучује о питањима од заједничког интереса за све чланове Друштва, а нарочито:

 1. усваја Статут Друштва и врши његове измене и допуне;
 2. бира и разрешава председника Друштва и чланове Председништва;
 3. разматра и усваја програм рада и извештај о раду за период између две седнице;
 4. доноси Пословник о свом раду;
 5. доноси одлуку о учлањењу у савезе, организације и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 6. доноси одлуку о делегирању неких питања из својих надлежности Председништву;
 7. усваја годишњег финансијски извештај Друштва;
 8. доноси одлуку о престанку рада Друштва и о статусним променама Друштва;
 9. доноси одлуку о примаоцу имовине Друштва у случају престанка рада Друштва;
 10. разматра захтеве, предлоге и жалбе чланова Друштва, достављене најмање два дана пре одржавања седнице;
 11. даје тумачење одредаба овог Статута;
 12. обавља све друге послове који су јој овим Статутом или другим општим актима друштва поверене у надлежност.

Председништво Друштва

Председник Хиландарског лекарског друштва

Проф. др Радисав Шћепановић, директор КБЦ „Драгиша Мишовић“

Чланови Председништва:

 • монах Теодосије, Манастир Хиландар, Света Гора
 • Мр Сци, Др Веселин Лукић, Крагујевац
 • Мр Сци. Др Љупчо Манговски, Београд
 • Прим. Др Небојша Пакевић, Ваљево
 • Асс. Др Предраг Савић, Београд
 • Миливој Ранђић, Задужбина Светог манастира Хиландара, Београд

 

Извод из статута друштва:

Члан 20.

Председништво је извршни орган Друштва.

Председништво има 7 (седам) чланова: Председника Друштва и 6 чланова Председништва. Њих непосредно бира Скупштина Друштва између редовних чланова Друштва на период од пет година.

Чланови Председништва Друштва су и ex officio представник кога именује Свештени Сабор стараца Светог манастира  Хиландара и директор Задужбине Светог манастира Хиландара.

Председништво пуноправно одлучује ако је присутно најмање 4 (четири) редовна члана, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 21.

Надлежност Председништва:

 1. одржава активну свезу и сарадњу Друштва са Светим манастиром Хиландаром и Задужбином,
 2. припрема, организује и сазива Скупштину Друштва и предлаже њен дневни ред
 3. извршава одлуке Скупштине Друштва,
 4. организује и управља радом и активностима Друштва између две Скупштине,
 5. предлаже програме рада Друштва,
 6. извршава одлуке Друштва,
 7. образује стручна и саветодавна тела у интересу реализације циљева друштва;
 8. утврђује предлог измена и допуна Статута друштва,
 9. припрема предлоге општих аката које доноси Скупштина Друштва,
 10. утврђује предлог годишњег плана рада и предлог финансијског плана, као и предлог завршног рачуна
 11. одлучује о предлозима, захтевима и жалбама чланова
 12. покреће поступак због повреде Статута и општих аката Друштва,

на предлог Председника ангажује Секретара Друштва.

Секретаријат Друштва

Секретар Друштва: Срђан Стефан Миленковић, руководилац за односе са јавношћу Задужбине Светог манастира Хиландара, [email protected]

Координатор за комуникацију и планирање: Александра Дорошки, [email protected]

Координатор за медицинско–административне послове: Др Маријана Левићанин, [email protected]

Извод из статута друштва:

Члан 23.

На предлог Председника Друштва Председништво ангажује Секретара Друштва у циљу извршења административно-организационих послова.

Секретар Друштва посебно:

 • припрема седнице Председништва (израда радних материјала, заказивање седница, вођење записника са седница),
 • води евиденцију чланова Друштва,
 • израђује извештаје о раду Друштва,

по налогу Председника ради друге послове из делатности Друштва.

Идентификација Друштва

Пун назив: Хиландарско лекарско друштво

Облик организовања: Удружење

Назив у преводу на страни језик:

Грчки језик: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

Руски језик: ВРАЧЕБНОЕ ОБЩЕСТВО СВЯТОГО МОНАСТЫРЯ ХИЛАНДАР

Енглески језик: HOLY HILANDAR MONASTERY MEDICAL SOCIETY

Седиште и адреса: Булевар војводе Мишића 71, 11040 Београд, Србија

Матични број: 28191570

ПИБ: 109340063

Датум оснивања: 24.12.2015.

Датум доношења Статута: 24.12.2015.

Делатност удружења: 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења.

Подаци о заступнику: Радисав Шћепановић

Динарски текући рачун у Комерцијалној банци АД Београд: 205-228513-48

Девизни текући рачун у Комерцијалној банци АД Београд: 0070800043865; IBAN RS35205007080004386559

Тел: 0117159130, факс: 0113690792, е-пошта: [email protected]www.hld.rs