Систематски лекарски прегледи у Хиландару

Лекари Хиландарског лекарског друштва су од 03.07. до 06.07. 2022. године боравили у Светом манастиру Хиландару и обављали редовне годишње систематске прегледе манастирског братства и радника ангажованих у Хиландару.  У екипи лекара били су: проф. др Радисав Шћепановић председник ХЛД,  проф. др Зоран Башчаревић, проф. др Дејан Стевановић, мр сци. др Љупчо Манговски члан председништва [...]