12. 04. 2016, Хиландар | Од 9. до 11. априла извршено је додатно опремање амбуланте у Хиландару. Председник Друштва проф. др Радисав Шћепановић, члан Председништва мр. сц. др. Љупчо Манговски и сарадници поставили су претходно допремљене ормане за складиштење лекова и медицинског материјала. Ормани су донација г. Предрага Степановића који је овом приликом посетио Хиландар. Постојећа апотека је разврстана по намени, тако да је знатно поједностављено њено коришћење а цела амбуланта је добила на функционалности.